apteczka

Szkolna apteczka oraz jej wyposażenie

Wyposażenie domowych apteczek – podobnie jak tych samochodowych bywa często improwizowane. Dzieje się tak z racji braku przepisów prawnych ściśle określających akcesoria, które powinny znaleźć się w tego rodzaju apteczkach. Zgoła odmiennie wygląda sytuacja apteczek szkolnych, których wyposażenie jest ściśle określone w rodzimym prawie. W dzisiejszym artykule skupimy się właśnie na wyposażeniu szkolnych wariantów apteczek z uwzględnieniem przepisów prawnych. Zapraszamy do lektury!

Aspekty prawne

Apteczka szkolna zgodnie z ustawowym wokabularzem określana jest mianem apteczki przedlekarskiej. Aktualny stan prawny nakłada na placówki edukacyjne – zarówno prywatne, jak i publiczne obowiązek posiadania przez szkołę apteczki pierwszej pomocy. W sposób skonkretyzowany mówi o tym rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie higieny oraz bezpieczeństwa w publicznych i niepublicznych szkołach oraz placówkach. Co ciekawe – nie istnieją przepisy, które określają ilość apteczek zlokalizowanych na terenie danej placówki. W przepisach prawa na próżno szukać także treści dotyczących ich zawartości.
Wiemy natomiast, iż zarówno kwestia usytuowania apteczki szkolnej, jak i jej zawartości powinna być uzgodniona z lekarzem sprawującym medyczną opiekę nad uczniami. Kryteria jakimi powinien kierować się lekarz w tego typu przypadkach to natężenie występujących zagrożeń oraz ich rodzaje. Uściślają to dwa paragrafy – 20 oraz 21. Oto ich treść :
Paragraf 20 – „…Pomieszczenia szkoły i placówki, w szczególności pokój nauczycielski, laboratoria, pracownie, warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu (bursy) oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy…”
Paragraf 21 – „…”Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy…”
Choć w przepisach nie ma wzmianki określającej w sposób skonkretyzowany wyposażenie, to na podstawie zaleceń specjalistów możemy w stopniu zbliżonym zaprezentować akcesoria znajdujące się we wnętrzu apteczek przedlekarskich.

szkola

Wyposażenie apteczki szkolnej

W szkolnej apteczce – jak w każdej innej powinna znaleźć się przede wszystkim instrukcja udzielania pierwszej pomocy. W przypadku apteczki szkolnej warto podkreślić, iż nie należy umieszczać w niej środków farmakologicznych, które stanowią potencjalne zagrożenie dla uczniów. Wewnątrz powinny znaleźć się za to wszelkiego rodzaju środki opatrunkowe takie jak gazy, bandaże, chusteczki, opaski uciskowe, plastry, kompresy, ustniki do sztucznego oddychania, nożyczki oraz gumowe rękawiczki. Specjaliści nie zalecają ponadto umiejscawiania wewnątrz środków dezynfekujących – one także stanowią potencjalne zagrożenie. Na koniec warto pamiętać o naklejce na której znajdować się będą telefony alarmowe – taka naklejka wielokrotnie ratowała życie nie tylko uczniom, ale także pracownikom placówki.
Pamiętajmy że poza szkołą apteczka znajdzie też zastosowanie w samochodzie gdzie taka apteczka samochodowa jest obowiązkowa.